social image

ТРАДИЦИЈА

25 ГОДИНИ ТРИМАКС

Нагледни и училишни средства - Книжарници    модели и постери - географски и историски карти - печатени изданија - училишен прибор - канцелариски материјали - туристичка програма 

25 години со Вас

25 години успешна работа

Благодарение на лојалните клиенти и соработници успеавме да ја достигнеме јубилејната годишнина.  Започнавме со неколку производи и една книжарница. Сега имаме повеќе продажни места во Скопје, Крива Паланка, Охрид и Струмица.
Покрај книжарите успешни сме во издаваштвото и во продажбата на нагледни средства и помагала во училиштата и градинките.
Нагледни средства и помагала
Сигурен партнер за квалитетно образование, Помагала и постери за сите предмети во училиштата. Сензорни и дидактички помагала. Интерактивни табли и интерактивни панели, зелени и бели табли, историски и географски карти, атласи и глобуси.
Детски изданија и туристичка програма
Широк асортиман на изданија за деца. Работенки-сликовници, Енциклопедии, Лектири, детски книги, честитки и покани за роденден.
Мапи, водичи и сувенири, разгледници и магнети.
Канцелариски и училишни материјали
Материјали потребни за секоја канцеларија.
Материјали потребни за секоја училница и ученик.
Книжарници и големопродажба
Продажбата се врши низ 17 книжарници во Скопје и Македонија и големопродажба.

Нашето поле на работа

Тримакс има неколку главни сектори во кои секојдневно работи и се афирмира. Нагледни средства и помагала, издаваштво и картографија и книжарници.
* Сите овие сегмети го прават Тримакс тоа штое денес, успешна компанија која постои на пазарот веќе 20 години.

Основни принципи на работа на нашата компанија

Овие принципи се темелат на вредностите во кои веруваме и ги почитуваме: Партнерство и соработка, нашите клиенти, нашите партнери и соработници се основа за нашето постоење и делување. 
Мисија
Мисијата на нашата компанија е да ги задоволиме потребите на нашите клиенти и соработници. Работиме секојдневно за да направиме или донесеме нови производи и услуги за нашите клиенти.
Визија
Сите деца и ученици да добијат квалитетно обрзовние и да учат и растат во нашите книжарници.
Цели
*Зголемувње на свесноста на потрошувачите дека постоиме како компанија и зголемување на свесност за нашите производи и брендови. 
*Квалитетна услуга.
*Квалитетно образование.
Основни принципи во работењето
Овие принципи се темелат на вредностите во кои веруваме и ги почитуваме: Партнерство и соработка, нашите клиенти, нашите партнери и соработници се основа за нашето постоење и делување. 
Иновации и знаење
Тежнееме кон перфекција во работењето, ја поттикнуваме креативноста и иновациите преку промовирање на нови пристапи во продажбата, услугата и испораката на продукти и услуги. Ги вреднуваме новите идеи и креативноста на нашите соработници во креирање на квалитетни производи.
Мото
*Нагледни средства за квалитетно образование.
*Поблиску до вас.
*Вашата книжарница.
*Сигурен партнер во секојдевното работење.
*Ние го мапираме светот.

Наши веб страни

Секој сектор има сопствена веб страна за полесно снаоѓање и полесно пронаоѓање на бараниот производ.