ТРАДИЦИЈА

20 ГОДИНИ

За нас

Тримакс работи во областа на големопродажба и дистрибуција на детски изданија, лектири и школски прибор и канцелариски материјали како и изработка на ѕидни, патни и општински карти.
 
Тримакс располага со 800m2 главен магацин и 200m2 дистрибутивен магацин, изложбен салон, 9 книжарници, сопствена дистрибутивна мрежа од повеќе возила како и над 40 вработени.
 
Асортиманот на школски прибор и канцелариски материјали се содржат од повеќе брендови но исто така Тримакс има и свој сопствени брендови : Есколорио и Премиум.

Издаваштвото е составено од неколку сектори:
Картографската дејност се состои од: Ѕидни и патни карти, неми карти, школски карти, електронска форма на карти (вектор и растер) или Web ориентирани, GIS и GPS примена на картите.
Детската програма се состои од: енциклопедии, атласи, сликовници, боенки, лектири и едукативни постери и едукативни материјали.
Туристичката програма се состои од: патни и туристички карти, планови на градови, водичи, разгледници и сувенири.
 За  изработката и квалитетот на изданијата на Тримакс заслужен е компјутерскиот центар кој има соработка со надворешни стручни соработници од ПМФ, наставници и професори од основни и средни училишта од земјата и странство.

УПРАВА

Горан Димитров
Звонко Јанковски
Горан Горгиев

МАРКЕТИНГ

Марија Димитрова
Анета Спасовска

КОМЕРЦИЈА

Антонио Кралевски
Драган Анаќиоски

 

СМЕТКОВОДСТВО

Соња Пеновска

ДИСТРИБУЦИЈА

Игор Величковски

 

КОМПЈУТЕРСКИ ЦЕНТАР

Анита Милевска
Елизабета Анѓелова

ФИНАНСИИ

Звонко Јанковски

КНИЖАРНИЦИ УПРАВА

Розета Јанковска
Марија Митиќ Димитрова