Пластелин за моделирање сет џексон бој - 8085

Пластелин за моделирање сет џексон бој - 8085


Пластелин: 70034

Шифра: 8070

Начин на користење:
https://www.youtube.com/watch?v=8Gbbw9KYl9w&feature=emb_title
Цена: 685 ден