Пластелин за моделирање сет сладолед - 8089

Пластелин за моделирање сет сладолед - 8089


Пластелин: 70034

Шифра: 8070

Начин на користење:
https://www.youtube.com/watch?v=--WLaRwGJJU&feature=emb_title
Цена: 685 ден