Пластелин за моделирање сет полжав - 8070

Пластелин за моделирање сет полжав - 8070


Пластелин: 70034

Шифра: 8070

Начин на користење: 
https://www.youtube.com/watch?v=3mvZ9DXYuIA&feature=emb_title
Цена: 685 ден