Анатомски атлас човеково тело - 8097

Анатомски атлас човеково тело - 8097

Издавач: Тримакс
Автор: Цветанка Малчевска, Елизабета Анѓелова
Бр. на страни: 48
Формат: A4
Корица: Tврда

=========================== 

Шифра: 8097
Цена: 330 ден